Kontrollenheter

Sam4s Kontrollenhet
3 943,00 kr

Kontrollenhet som kan kopplas till samtliga Sam4s kassasystem. ersätter Sam4s SCU-100)

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

CleanCash Typ A
2 498,00 kr

Kontrollenhet med seriell anslutning som kan användas till flertalet kassaregister/kassasystem.

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

CleanCash Typ C1
2 849,00 kr

Kontrollenhet med USB anslutning som kan användas till flertalet PC baserade kassasystem.

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***

CleanCash Typ CF Multi-user
4 892,00 kr

Kontrollenhet med USB anslutning som är avsedd att kopplas till PC-kassa med upptill hela 150 org.nummer.

*** OBS! Måste betalas med konto/kredit kort ***