1 688,00 kr
Pris inkl.moms: 2 110,00 kr
Rabatt
Artikelnummer: PB78701
Support Avtal för Kassaregister

Vid nytecknade tillkommer en avgift på 500kr utöver nedan månadskostnader.

Support Avtal Kassaregister
Som support kund får du även förmånligare priser på förbruknings material och administrativa kostnader


Brons: Innefattar support hjälp om kassaregistrets användning som tex. felslag, returer, rapporter och andra operationer i nyckel-lägena REG, X och Z. Via telefon och E-post.

Silver: Innefattar Brons avtalet samt även enklare programmerings support via E-post som t.ex. ändra moms på en varugrupp.

Guld: Innefattar Brons och Silver samt även låne-kassaregister under ev. reparationstid.
(upptill 3 ggr/år lånemaskin)

Avtal:
Avtalet gäller ett år i taget och förlängs automatiskt om det inte sagts upp (minst 1 månad innan) avtalets slut.
Avtalet debiteras årsvis.

*** OBS! måste betalas med konto/kreditkort ***