Klicka på länken nedan för att ladda ner manual till My-Turn Kösystem:

pdf my_turn_system.pdf


Vanliga Frågor:

Var finns fästet till etikett-dispensern?
Svar: Fästet ligger inuti dispensern när det levereras, där man sätter i etikettrullen.Butiken brevid mig har också ett kösystem och när de ändrar nummer ändras mitt med, vad göra?
Svar: Ändra frekvens med hjälp av manualen eller instruktion nedan.Hur byter man frekvens på kösystemet?

Svar:
1. Tryck in 1, 4 och 7 samtidigt bak på fjärrkontrollen tills frekvensnumret visas. C1-C8

2. Byt frekvens genom att trycka på en annan siffra än den nuvarande frekvenssiffran.
Då visas C och den nya siffran.

3. Tryck på knappen uppe på displayen tills frekvensnumret på displayen syns. (Den kommer visa frekvensnumret i 5 sekunder.)

4. Under de 5 sekunderna: Tryck på den stora blå knappen fram på fjärrkontrollen. Då byter displayen kod till samma kod som på fjärrkontrollen.Hur gör man när man ska använda två eller fler displayer?
Svar:
Displayerna är alla inställda på Master läge från fabrik, men användar man flera displayer så kan bara 1st display vara i masterläge och de övriga ställer man i "slave" läge (SL). Detta görs efter att man ställt in frekvenskanal (om man använder annan än standard C1).

Håll in knappen på displayens ovansida i 3 sekunder tills "SL" visas och släpp då knappen.

Displayen kommer nu automatiskt att uppdatera nummervisningen till samma som masterdisplayen. Om den inte automatiskt uppdaterar nummervisningen så beror det på att den är inställd på en annan kanal än masterdisplayen och fjärrkontrollen.

(För att ändra från slave till master håll in knappen på displayens ovansida i 3 sekunder tills "MA" visas och släpp då knappen.)


Hur justerar man ljudet på displayen?
Svar: man håller in knapp 2 för att höja ljudet och knapp 5 för att sänka, man kan också stänga av/slå på ljudet genom att hålla in knapp 9.